HOME PAGE


HomePage    Kde najdete loď?    Nabídka     Kontakt     Co je vidět z lodi    Fotografie


Kde loď Andante kotví    Jak vypadá loď uvnitř    O loď Andante se dobře staráme

Loď na kotvišti u mostu Svatopluka Čecha
Loď na svém kotvišti
Klub "Lávka" Karlův most
výzdoba balonky
Povodeň srpen 2002
Velká voda jaro 2002
kotviště zaplaveno
Povodeň srpen 2002
asi 5 metrů vody víc
Přístaviště lodi pod vzedmutou hladinou
Pohled z mostu Svatopluka Čecha na panorama Hradčan
Loď na svém kotvišti u mostu Svatopluka Čecha pod Pařížskou ulicí

Kde loď Andante kotví    Jak vypadá loď uvnitř    O loď Andante se dobře staráme